Ik ben vrij in het kiezen van mijn gedachten

Zoals ik kan kiezen hoe ik kan lopen of tijden in de richting waarin ik wil gaan, zo volg ik ook mijn gedachtegang.
Als ik besluit, om wat voor reden dan ook, een andere weg te kiezen, dan ben ik vrij om van gedachte te veranderen en die andere weg te volgen. Ik ben vrij om mijn levensloop vorm te geven.

Hardnekkige gedachten die mij beperken zet ik rustig van me af en vervang ze door bemoediging.
Ik bevestig de waarheid dat ik capabel ben en waardevol.
In deze kracht ben ik vrij om mijn gedachten te kiezen en mijn wereld vorm te geven.

Ik leef zonder vrees

Onbevreesd leven, ik wek de moed, creativiteit en mijn hartstocht in me op.
Deze gaven in mij zal ik goed gebruiken.
Als ik grote daden wil verrichten, moet ik de moed hebben om op ideeën te reageren wanneer die in mij opkomen.
De hele dag ben ik attent op nieuwe mogelijkheden en ervaringen.
Vol moed doe ik wat ik te doen heb.
Ik treed het leven onbevreesd tegemoet, met als resultaat dat het leven op wonderbaarlijke wijze daarop reageert.